Flugplatzkommando A 30/VI

Formed 10.42 in Tirlemont.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 212/XI - Platzkommando Tirlemont.

Service:


1997-2004 Michael Holm