Flugplatzkommando A 24/VI

Formed 10.42 in Schellingwoude from Fliegerhorst-Kommandantur E 103/XI (See).

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 202/XI - Platzkommando Schellingwoude.

Service:


1997-2004 Michael Holm