Fliegerhorst-Kommandantur E 62/XI

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Rheinsehlen as Fliegerhorst-Kommandantur E Rheinsehlen.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 62/XI.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 227/VII.

Service:


© 1997-2004 Michael Holm