Fliegerhorst-Kommandantur E 35/VI

Kommandeure:

Formed 10.41(?) in Woensdrecht as Fliegerhorst-Kommandantur E Woensdrecht.

In 10.42 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 35/VI.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 207/XI - Platzkommando Woensdrecht.

Service:


1997-2004 Michael Holm