Fliegerhorst-Kommandantur E 31/XIII

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Unterschlauersbach as Fliegerhorst-Kommandantur E Unterschlauersbach.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 31/XIII.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 206/XII.

Service:


© 1997-2004 Michael Holm