Fliegerhorst-Kommandantur E 14/XII

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Kirch-Göns as Fliegerhorst-Kommandantur E Kirch-Göns.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 14/XII.

In 10.42 renamed Fliegerhorst-Kommandantur A 217/XII.

Service:


© 1997-2005 Michael Holm