Fliegerhorst-Kommandantur E 12/XI

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Hoya as Fliegerhorst-Kommandantur E Hoya.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 12/XI.

In 10.42 renamed Fliegerhorst-Kommandantur A 205/VI.

Service:


1997-2004 Michael Holm