Kommandeur der Luftwaffe Armee-Oberkommando 14

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Oppeln from Stab/Aufklärungsgeschwader 12.

13.10.39 redesignated Kommandeur der Luftwaffe Armee-Oberkommando 12.

Units 1.9.39:


© 1997-2004 Michael Holm