Flugplatzkommando A 8/I

Formed 4.43 in France(?).

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 218/XVII - Platzkommando Dranovo.

Service:


© 1997-2004 Michael Holm