Fliegerhorst-Kommandantur E 121/XI (See)

Kommandeure:

Formed 4.41 in Marx as Fliegerhorst-Stützpunkt-Kommando 9/XI.

In 12.41 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 121/XI (See).

In 4.43 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 306/XI (See).

Service:


© 1997-2004 Michael Holm