Fliegerhorst-Kommandantur E 63/XI

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Schinna as Fliegerhorst-Kommandantur E Schinna.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 63/XI.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 219/XI.

Service:


1997-2004 Michael Holm