Fliegerhorst-Kommandantur E 23/XII

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Merzhausen as Fliegerhorst-Kommandantur E Merzhausen.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 23/XII.

In 10.42 renamed Fliegerhorst-Kommandantur A 212/III.

Service:


1997-2005 Michael Holm