Fliegerhorst-Kommandantur E 19/VII

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Ulm-Dornstadt as Fliegerhorst-Kommandantur E Ulm-Dornstadt.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 19/VII.

In 10.42 renamed Fliegerhorst-Kommandantur A 232/XII.

Service:


1997-2004 Michael Holm