Kommandeur der Luftwaffe Armee-Oberkommando 10

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Oppeln from Stab/Aufklärungsgruppe 31.

10.10.39 redesignated Kommandeur der Luftwaffe Armee-Oberkommando 6.

Units 1.9.39:


© 1997-2004 Michael Holm